Osobní údaje (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje městského obvodu Petřkovice jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
Email:
Web: www.petrkovice.ostrava.cz
Datová schránka: 46sbfr2

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů za ÚMOb Petřkovice:

Ing. Karel Gattnar, tajemník
Telefon: 599 428 102

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

pan Martin Krupa
Telefon: +420 724 356 825
E-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro období od 1.1.2019 do 31.12.2021  byla uzavřena s advokátní kanceláří:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.
IČ 03373444
Sídlo: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00  Brno
zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem
Telefon: +420 602 705 686
E-mail:
ID datové schránky: ewann52Přílohy:
Informace o zpracování osobních údajů
Přehled agend a činností
Vzor souhlasu