Osobní údaje (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 nabyla účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation).

Kontaktní údaje městského obvodu Petřkovice jako správce a zpracovatele osobních údajů:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
Email:
Web: www.petrkovice.ostrava.cz
Datová schránka: 46sbfr2

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů za ÚMOb Petřkovice:

Ing. Karel Gattnar, tajemník
Telefon: 599 428 102


Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Haukem
IČ: 09692142

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je:
pan Petr Štětka
Telefon: +420 734 647 701
E-mail: gdpr@moore-czech.cz

 

Přílohy:

Informace o zpracování osobních údajů
Přehled agend a činností
Vzor souhlasu