Aktuálně

Mladí hasiči z Petřkovic uklízejí přírodu
26 9 2023

Mladí hasiči z Petřkovic uklízejí přírodu

Dne 28.9. 2023 organizují mladí hasiči z Petřkovic úklid přírody.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Swingový večer v kulturním domě
11 9 2023

Swingový večer v kulturním domě

Klub seniorů Petřkovice Vás zve na Swingový večer, který se koná v pátek 10.11. 2023 v 17.00 hod. v sále Kulturního domu v Petřkovicích.

Předprodej vstupenek 25.9. a 5.10. 2023 v klubovně.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Očkování psů proti vzteklině v roce 2023
30 8 2023

Očkování psů proti vzteklině v roce 2023

Upozorňujeme občany Petřkovic, že v pátek dne 15. září 2023 od 8:45 do 9:15 hodin proběhne na parkovišti za bývalou tržnicí v centru Petřkovic pravidelné očkování psů proti vzteklině.

9. ročník Pochodu okolo Petřkovic
29 8 2023

9. ročník Pochodu okolo Petřkovic

V sobotu dne 16.9. 2023 se v areálu hostince "Staré nádraží" na ulici K Černavám uskuteční 9. ročník POCHODU OKOLO PETŘKOVIC.  
Více v letáku  ZDE.

Havířská tancovačka v Landek Parku
18 8 2023

Havířská tancovačka v Landek Parku

V pátek 25. 8. 2023 pořádá Landek Park - Hornické muzeum  Havířskou tancovačku na Landeku!
Můžete se těšit na dechovou 
kapelu Hlučíňanku, večerní prohlídky hornického muzea včetně unikátní ponorky Minirover 2 Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava, důlní vláček a výborné jídlo a pití!

Více v letáku ZDE.

Nové multifunkční zařízení v knihovně
18 8 2023

Nové multifunkční zařízení v knihovně

Knihovna města Ostravy, p. o. zakoupila na pobočku Petřkovice nové dotykové multifunkční zařízení určené pro veřejnost. Návštěvníci knihovny jej mohou využívat pro vyhledávání knih v online katalogu knihovny, pro potřeby internetu a k tisku dokumentů v rámci běžné provozní doby. Čtenáři knihovny mají užití služeb katalogu a internetu zdarma, ostatní uživatelé za úhradu dvaceti korun jednorázové návštěvy. Tisk je zpoplatněn dle Ceníku služeb KMO. Knihovnice Taťána Haniková, zajišťující služby čtenářům, Vás ráda seznámí s funkcemi a obsluhou nového zařízení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bc. Klára Lišifková
vedoucí pobočky Přívoz a Petřkovice

Knihovna_foto_multifunkce

Petřkovický zpravodaj - Srpen 2023
17 8 2023

Petřkovický zpravodaj - Srpen 2023

Právě vyšlo nové číslo Petřkovického zpravodaje č. 4/2023 (srpen).
K přečtení ZDE.

Kontejnery na velkoobjemový odpad - podzim 2023
2 8 2023

Kontejnery na velkoobjemový odpad - podzim 2023

Na podzim bude přistaveno 10 ks těchto kontejnerů, a to v úterý 26. září 2023 (do 14.00 hod). Odvezeny budou ve středu 27. září 2023 v ranních hodinách.

Tyto kontejnery slouží na svoz odložených velkých věcí z domácností, které nelze umístit do běžných popelových nádob. Do těchto kontejnerů se nesmí umisťovat zemina z výkopu, stavební suť, větve, tráva, nebezpečný odpad (např. eternit atd.).

Letní posezení se zahrádkáři
7 7 2023

Letní posezení se zahrádkáři

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Petřkovice Vás zve na letní posezení, které se koná v sobotu 22.7. 2027 od 15 hodin.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Přerušení dodávky pitné vody 27.7. a 10.8.
7 7 2023

Přerušení dodávky pitné vody 27.7. a 10.8.

Z důvodu plánované odstávky dojde ve čtvrtek 27.7. 2023 od 8.00 do 13.00 hod. k přerušení dodávky pitné vody.
Jedná se o lokalitu U Jana.
Podrobnosti v letáku ZDE.

Z důvodu plánované odstávky dojde ve čtvrtek 10.8. 2023 od 7.00 do 14.00 hod. k přerušení dodávky pitné vody.
Jedná se o část ulice Balbínova a o ul. Kosatcova.
Podrobnosti v letáku ZDE.

Petřkovický zpravodaj - červen 2023
16 6 2023

Petřkovický zpravodaj - červen 2023

Právě vyšlo nové číslo Petřkovického zpravodaje č. 3/2023 (červen).
K přečtení ZDE.

Den otevřených dveří v ZUŠ
15 6 2023

Den otevřených dveří v ZUŠ

Den otevřených dveří v Základní umělecké škole v Ostravě-Petřkovicích se koná ve čtvrtek 22.6. 2023 .

Podrobnosti v letáku ZDE.  

Den obce 24.6. 2023
7 6 2023

Den obce 24.6. 2023

Zveme Vás na Den obce v sobotu 24.6. 2023, který se koná na náměstí v Petřkovicích.

Součástí je Den dětí s IZS, Guláš fest a Den otců.

Podrobnosti v letáku ZDE

Ludgeřovice budou 4 měsíce neprůjezdné
5 6 2023

Ludgeřovice budou 4 měsíce neprůjezdné

Z důvodu výstavby okružní křižovatky v křižovatce ulic "stará" Hlučínská x Markvartovická, bude tato křižovatka v Ludgeřovicích od 12.6. do cca 15.10. 2023 uzavřena pro veškerou osobní a nákladní dopravu.

Objízdné trasy pro osobní a nákladní vozidla budou po dobu výstavby vedeny po komunikaci I/56 "nová Hlučínská" a navazujících silnicích II. a III. třídy.

Omezení dodávky pitné vody 6.6.
30 5 2023

Omezení dodávky pitné vody 6.6.

Z důvodu plánované odstávky dojde v úterý 6.6. 2023 od 7.30 do 14.00 hod. k přerušení dodávky pitné vody.

Jedná se o centrum Petřkovic a blízké okolí.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Uzavření ul. Neukončená v pondělí 29.5. 2023
26 5 2023

Uzavření ul. Neukončená v pondělí 29.5. 2023

Z důvodu napojování nemovitosti na splaškovou kanalizaci a a vzhledem k šířkovým poměrům této komunikace, bude ulice Neukončená v pondělí 29.5. 2023 v době 10.00 hod. - 14.00 hod. UZAVŘENA PRO VEŠKERÝ PROVOZ.

V době od 8.00 - 10.00 hod. bude umožněn omezený provoz.

Děkujeme za pochopení.

Kácení májky v Petřkovicích
18 5 2023

Kácení májky v Petřkovicích

Kácení májky s kulturním programem se bude konat v sobotu 27. 5. 2023, ve spolupráci se školou a dobrovolnými hasiči.

Leták k akci ZDE.

ZUŠ zve na hudební produkci
17 5 2023

ZUŠ zve na hudební produkci

Základní umělecká škola Petřkovice zve na hudební vystoupení učitelů ZUŠ a jejich přátel, koná se 1.6. 2023.

Více v letáku ZDE.

Krátkodobá uzávěra dopravy v ulici Hlučínská v květnu 2023 -  další Aktualizace!!!
9 5 2023

Krátkodobá uzávěra dopravy v ulici Hlučínská v květnu 2023 - další Aktualizace!!!

Aktualizace: zastávka "Petřkovice,náměstí", v obou směrech, se vrací zpět na své místo z neděle 28.5. na pondělí 29.5. 2023.

Od soboty 13. května 2023 od 7.00 hod. se v rámci této stavby přesouvá zastávka Petřkovice,náměstí (linky 56, 67 a 68) , směr Hlučín, o cca 250 m zpět na zastávku Petřkovice,lékárna.

 

Aktualizace termínu pokládky finálního povrchu dne 20.5. 2023. - INFORMACE ZDE.

Níže uvedené informace, které se týkají organizace MHD a přípravných prací od 12.5. 2023 (frézování povrchu atd.) zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

 

Oprava zatrubnění Petřkovického potoka finišuje

Vážení občané Petřkovic a okolních obcí, oprava zatrubnění Petřkovického potoka se blíží ke svému závěru. Zatrubnění jako vodní dílo bylo kolaudačním souhlasem ze dne 16. 3. 2023 uvedeno do provozu. Nyní se již stavba zaměřuje na finální dokončení povrchů. Chodníky jsou již k dnešnímu dni také dokončeny, a tak zbývá finální pokládka asfaltových vrstev.

Přijímací řízení ZUŠ - školní rok 2023/24
9 5 2023

Přijímací řízení ZUŠ - školní rok 2023/24

Přijímací řízení Základní umělecké školy v Petřkovicích se koná ve dnech 23.5. až 14.6. 2023.

Více v letáku ZDE.