Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Výpisy z veřejných i neveřejných registrů, podání, autorizovaná konverze dokumentů.                                                                                    Czechpoint_logo

Výpisy z veřejných i neveřejných registrů, podání, autorizovaná konverze dokumentů.

                                                                                    Czechpoint_logo

Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.


 

Co občanům přináši projekt Czech POINT?

Czech POINT umožňuje po úhradě příslušného poplatku vydávat na zákonem určených obecních úřadech, mezi něž se od ledna 2008 zařadil i Úřad městského obvodu Petřkovice, ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů a přijímat podání, vč. autorizované konverze dokumentů.

 

Výpisy z veřejných registrů

Výpisy z neveřejných registrů

 1. Trestní rejstřík
 2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
 3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Podání

 1. Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
 2. Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osoby
 3. Podání žádosti o zřízení datové schránky
 4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 5. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 6. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 7. Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 8. Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 9. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 10. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
 11. Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
 12. Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS

Autorizovaná konverze dokumentů

 1. Konverze z listinné do elektronické podoby
 2. Konverze z elektronické do listinné podoby

 

V rámci Úřadu městského obvodu Petřkovice poskytuje službu Czech POINT:

 

V rámci statutárního města Ostravy lze agendu Czech POINT vyřídit také na: