Senior taxi

Rada městského obvodu Petřkovice zřídila v Petřkovicích od 1.2.2020 službu "SENIOR EXPRESS HOŠŤÁLKOVICE". Jedná se o přepravu občanů Petřkovic starších 75 let, do zdravotnických zařízení, další podmínky jsou uvedeny v "Podmínkách pro poskytování služby".

Tato služba je společná pro Hošťálkovice, Lhotku a Petřkovice. Pro tyto 3 městské obvodu službu poskytuje měst. obvod Hošťálkovice svým vozidlem a svým řidičem.

Podmínky poskytování této služby, které platí pro občany Petřkovic, jsou uvedeny ZDE.
Od 1.1. 2023 došlo k navýšení platby za 1 jízdu o 10 Kč.

Žádost o poskytování služby je ke stažení ZDE.

Plná moc ke stažení ZDE.

Kontaktní osobou pro vydávání průkazů, související se službou Senior express, je na ÚMOb Petřkovice Denisa Dohnalová, tel.: 599 429 109,