Sdružení obcí Hlučínska

Sídlo
Mírové náměstí 23/22, 748 01 Hlučín
IČ: 71179216
Právní forma: svazek obcí
Korespondenční adresa:
Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Mgr. Herbert Pavera - předseda Sdružení obcí Hlučínska
Tel.: 553 654 990
E-mail: bolatice@bolatice.cz

Důvod založeníSOH_logo
Po Sametové revoluci v roce 1989 přišla reforma veřejné správy a s ní i politické boje o moc. Na základě těchto skutečností docházelo stále více k odlučování oblasti Hlučínska od finančních prostředků. Přirozenou reakcí bylo vytvoření určitého sdružení, které by hájilo zájmy Hlučínska. Ke spolupráci se přihlásilo 35 obcí. 18. září 1991 se konalo první ustavující zasedání Sněmu starostů Sdružení obcí Hlučínska (SOH). Na tomto zasedání byla zvolena Rada SOH a předseda. Sdružení rovněž koordinovalo vznik a činnost dílčích dobrovolných svazků obcí, které se zaměřovaly na dosažení úzce specifického cíle např. plynofikace. Sdružení značnou měrou přispělo k otevření hraničních přechodů s malých pohraničním stykem s Polskem.

Dne 27. října 1998 došlo k podepsání nové zakladatelské smlouvy, tentokráte jen mezi 24 členy (Hlučín, Kravaře, Dolní Benešov, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Hať, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Oldřišov, Rohov, Služovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Velké Hoštice, Vřesina, Závada). Sdružení bylo zapsáno do registru sdružení vedeného u Okresního úřadu Opava - referátu vnitřních věcí. Později přistoupili obce Píšť, Bělá, Strahovice. Sdružení se v dnešní době převážně zaměřuje na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury a propagace regionu jako celku. V současné době jsou členy SOH všechny samostatné města a obce na území Hlučínska (27).

Se sdružením velmi úzce spolupracují městské obvody Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Hošťákovice, Ostrava - Lhotka, které nemohou být členy, protože nejsou samostatnými obcemi. Na projektech v oblasti kultury se městské obvody každoročně podílí i finančně.

 Vzhledem ke změně právní úpravy muselo SOH vstoupit do likvidace v roce 2003 a tentýž rok bylo založeno, podle platné právní úpravy, nové Sdružení obcí Hlučínska se stejnou členskou základnou.

Webové stránky Sdružení obcí Hlučínska ZDE

Internetová televize Hlučínska 

Reportáže z Petřkovic - z r. 2020 

Reportáže z Petřkovic - z r. 2019

Reportáže z Petřkovic - z r. 2018

Reportáže z Petřkovic - z r. 2017

Reportáže z Petřkovic  - z r. 2016

Reportáže z Petřkovic - z r. 2015 a starší


Přehled akcí v roce 2019

Přehled akcí v obcích SOH v 07/2015 - 06/2016