Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  -

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava
  městský obvod Petřkovice

   

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

   

 4. 3. Organizační struktura
 5. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
  Telefon ústředna: 599 429 101
  Fax: 599 429 105
  E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz
  Datová schránka:

  46sbfr2

  Internet:

  http://www.petrkovice.ostrava.cz

   

 6. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

  číslo účtu: 1649304329/0800

   

 7. 6. IČ obce

  00845451

   

 8. 7. DIČ

  CZ00845451

   

 9. 8. Dokumenty


  Rozpočty MOb Petřkovice:

  2021   2020   2019   2018  2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

  Zprávy o výsledcích hospodaření MOb Petřkovice - závěrečný účet:

  2019  2018  2017  2016   2015  2014   2013   2012   2011 

  Schválená rozpočtová opatření

   

 10. 9. Žádosti o informace

  -

 11. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  -

 12. 11. Opravné prostředky

  -

 13. 12. Formuláře

  -

 14. 14. Předpisy

  -

 15. 16. Seznam organizací

  Základní škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70641862

  Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70994340

  více ZDE