Povinně zveřejňované informace

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava
  městský obvod Petřkovice

   

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

   

 3. 3. Organizační struktura
 4. 4. Kontaktní spojení
  Sídlo úřadu: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
  Telefon ústředna: 599 429 101
  Fax: 599 429 105
  E-mail: posta@petrkovice.ostrava.cz
  Datová schránka:

  46sbfr2

  Internet:

  http://www.petrkovice.ostrava.cz

  Podatelna

  Podatelna slouží k příjmu a podávání dokumentů.

  a) Adresa podatelny pro příjem dokumentů (podání) v analogové (listinné) podobě a digitálních dokumentů doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

  Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
  kancelář č. 15 – podatelna ( 1.patro) 

  b) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

  - cd, dvd se souborovým systémem ISO9660
  - dvd se souborovým systémem UDF
  - USB FLASH (formát PC)

  c) Provozní doba podatelny:        

  Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 7.30 - 11.30 12.30 - 15.00
  Pátek 7.30 - 11.30 12.30 - 14.30


  ELEKTRONICKÁ PODATELNA

  Elektronická podatelna přijímá veškeré datové zprávy v elektronické podobě.

  a) Elektronická adresa podatelny:

  posta@petrkovice.ostrava.cz 

  b) Adresa umístění elektronické podatelny:

  Hlučínská 135, 725 29 Ostrava-Petřkovice
  kancelář č. 15 – podatelna ( 1.patro) 

  c) Identifikátor datové schránky:

  46sbfr2

  d) Podporované formáty datových zpráv pro systém datových zpráv:

  *.PDF (Portable Document Format)

  *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

  *.xml (Extensible Markup Language Document)

  *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

  *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

  *.odt (Open Document Text)

  *.ods (Open Document Spreadsheet)

  *.odp (Open Document Presentation)

  *.txt/csv (prostý text)

  *.rtf (Rich Text Format)

  *.doc/docx (MS Word Document)

  *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

  *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

  *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

  *.png (Portable Network Graphics)

  *.tif/tiff (Tagged Image File Format)

  *.gif (Graphics Interchange Format)

  *.mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

  *.wav (Waveform Audio Format)

  *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

  e) Podporované formáty datových zpráv pro e-mailovou komunikaci:

  *.PDF (Portable Document Format)

  *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

  *.xml (Extensible Markup Language Document)

  *.fo/zfo (602XML Filler dokument)

  *.html/htm (Hypertext Markup Language Document)

  *.odt (Open Document Text)

  *.ods (Open Document Spreadsheet)

  *.odp (Open Document Presentation)

  *.txt/csv (prostý text)

  *.rtf (Rich Text Format)

  *.doc/docx (MS Word Document)

  *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

  *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

  *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange      Format)

  *.png (Portable Network Graphics)

  f) Potvrzení doručení datové zprávy:

  Doručení datové zprávy se odesilateli neprodleně potvrzuje zasláním datové zprávy, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Protokol o zpracování zprávy je elektronicky pečetěn kvalifikovanou elektronickou pečetí.

  Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem

  Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

  Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu

  Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

  g) Upozornění:

  Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20 MB.

  Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

  - neakreditovaná certifikační autorita
  - obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
  - prošlá lhůta platnosti certifikátu

  Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.


 5. 5. Bankovní spojení

  Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

  číslo účtu: 1649304329/0800

   

 6. 6. IČ obce

  00845451

   

 7. 7. DIČ

  CZ00845451

   

 8. 8. Dokumenty


  Rozpočty MOb Petřkovice:

  2021   2020   2019   2018  2017  2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010

  Zprávy o výsledcích hospodaření MOb Petřkovice - závěrečný účet:

  2020  2019  2018  2017  2016   2015  2014   2013   2012   2011 

  Schválená rozpočtová opatření

   

 9. 9. Žádosti o informace

  -

 10. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  -

 11. 11. Opravné prostředky

  -

 12. 12. Formuláře

  -

 13. 14. Předpisy

  -

 14. 16. Seznam organizací

  Základní škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70641862

  Mateřská škola Ostrava - Petřkovice, příspěvková organizace
  IČ 70994340

  více ZDE