Městská policie Ostrava

MP_logo

Městská policie Ostrava nově zřídila od října 2013 pro občany Petřkovic kontaktní hodiny s okrskáři.

Svého okrskáře můžou občané Petřkovic osobně kontaktovat v budově ÚMOb Petřkovice na ulici Hlučínské 135, místnost ve 2. patře, v této době:
Pondělí  16,00 – 17,00 hod.

Mimo výše uvedenou hodinu je možné městskou policii kontaktovat na stálé službě: tel. 725 528 628,
nebo na tel. číslech 156 nebo 112.
Zelená linka městské policie - tel. 800 199 922

Na neurgentní Zelené lince 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschůdnost chodníků, neupravenou veřejnou zeleň. Občané na ni mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat a další podněty.