Základní informace o Úřadu městského obvodu Petřkovice

Základní údaje:
NÁZEV
Statutární město Ostrava
městský obvod Petřkovice
ADRESA
ul. Hlučínská 135, Ostrava - Petřkovice, 725 29
DIČ
00845451
CZ00845451
TEL
599 429 101
FAX
-
E-MAIL
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí:
7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Středa:
7:30 - 11:30 a 12:30 - 17:00

  

ID datové schránky:

 46sbfr2

 
 Organizační struktura úřadu ZDE

  
starosta
MIKULICA Ivo
tel. č. 599 429 104
email:
kanc.č. 12

tajemník
GATTNAR Karel, Ing.
tel. č. 599 429 103
606 664 642
email:
kanc.č. 13
 personální záležitosti, pronájmy nebytových prostor

ŠČERBOVÁ Pavlína
tel. č. 599 429 109
email:
kanc.č. 17
referent úseku výstavby
 stavební úřad, silniční správní úřad, povolování kácení dřevin

ROSKOVÁ Iva
tel. č. 599 429 102
email:
kanc.č. 16
referent úseku výstavby
stavební úřad, silniční správní úřad

STAŠKOVANOVÁ Tereza, Ing.
tel. č. 599 429 101
email:
kanc.č. 10
referent na úseku vnitřních věcí a správy bytového fondu
sekretariát starosty, ohlašovna a evidence obyvatel, bytová agenda, kultura

 ŠIMÍKOVÁ Zuzana, DiS.
tel. č. 599 429 106 
email:
kanc.č. 11
referent na úseku investic a správy majetku
veřejné zakázky, investice, majetek

ROBENKOVÁ Šárka, Ing. tel. č. 599 429 107
email: kanc.č. 14
úsek finanční a sociální
finanční účetní, sociální práce

DVOŘÁKOVÁ Markéta tel. č. 599 429 108
email:   kanc.č. 15
úsek vnitřních věcí
pokladna, přestupková agenda, evidence psů, rybářské a lovecké lístky, úřední deska, ztráty a nálezy, pronájem pozemků

DOHNALOVÁ Denisa tel. č. 599 429 110
email: kanc.č. 17
úsek vnitřních věcí
podatelna, czech point, ověřování podpisů a listin, spisová služba


Záležitosti v přenesené působnosti, které pro Petřkovice vykonává Magistrát města Ostravy:

· Poplatek za komunální odpad

· Živnostenské podnikání

Matriku pro městský obvod Petřkovice vykonává:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  729 29 Ostrava
tel. 599 442 854, 599 442 858, 599 442 859, 599 442 860