Termíny konání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva se konají zpravidla ve čtvrtek se začátkem v 17.00 hod.
Zpravidla se zasedání zastupitelstva koná v zasedací místnosti úřadu.
Zasedání je veřejné.
O místě a čase konání jsou občané informováni nejméně 7 dní předem prostřednictvím úřední desky. 
  rok 2021               rok 2020                  rok 2019                    rok 2018
19.02.2019 22.03.2018
14.03.2019 14.06.2018
13.06.2019 13.09.2018
19.09.2019 Nové volební období:
12.12.2019 30.10.2018
13.12.2018
rok 2017                 rok 2016                rok 2015                    rok 2014                 
16.03.2017 17.03.2016  19.03.2015 13.03. 2014
15.06.2017 09.06.2016 09.06.2015 12.06. 2014
14.09.2017 22.09.2016 10.09.2015 18.09.2014

18.12.2017

19.12.2016 21.12.2015 Nové volební období:

 

06.11.2014

 

22.12.2014