Komise rady

pro volební období 2018-2022

Komise pro společenské záležitosti:

p. Jarmila Nevímová - předseda komise
Mgr. Monika Konečná - člen
Mgr. Eva Papírníková - člen

Zřízení komise a jmenování jejich členů schváleno na Radě městského obvodu Petřkovice 11. prosince 2018.