Redakční rada, inzerce

Zpravodaj městského obvodu Petřkovice vychází pravidelně 6x do roka, vždy kolem 15. sudého měsíce.
Tento zpravodaj již vychází od roku 1991.

 
Redakční rada Zpravodaje městského obvodu Petřkovice pracuje v tomto složení:
Rudolf Schmuch  - šéfredaktor
Mgr. Monika Konečná - člen 
Mgr. Petra Raunigová - člen

ing. Karel Gattnar - člen
ing. Kristián Gebauer - člen
RNDr. Pavel Najman - člen

Připomínky nebo podněty ke zpravodaji můžete poslat na adresu posta@petrkovice.ostrava.cz
Budou předány šéfredaktorovi.

 

Ceník inzerce:

1/3 A4 1/6 A4
Místní inzerenti 250,- 125,-
Cizí inzerenti 400,- 200,-

Jedná se o ceny bez DPH. 
Po dohodě je možné i jiné formáty inzerátů a reklam.
Vydavatel si vyhrazuje v případě nedostatku místa inzerát nezveřejnit nebo velikostně upravit.
Přednost mají místní inzerenti.

Inzeráty v elektronické podobě na kgattnar@petrkovice.ostrava.cz 
Termín pro dodání inzerátu: do 30. v lichém měsíci.