Znak

Znak

Heraldický znak městského obvodu Petřkovice se v současné době používá pouze při oficiálních a výjimečných příležitostech. Použití znaku městského obvodu je možné pouze se souhlasem Rady městského obvodu Petřkovice podle zákona o obcích. K prezentaci města při kulturních, sportovních a jiných akcích se používá výhradně logo městského obvodu Petřkovice.

 

Popis znaku:

Heraldický znak městského obvodu Petřkovice tvoří  polcený štít. V levé části je ve zlatém poli polcená slezská orlice, prává část se dále dělí. V horní části jsou v zeleném poli stříbrná zkřížená hornická kladívka, v dolní části je modré vlnité břevno, symbolizujíscí řeku Odru. Hornické kladívka symbolizují hornickou minulost obce, zelená barva znázorňuje zalesněný vrch Landek.

Tento znak udělila městskému obvodu Petřkovice Rada města Ostravy dne 6.9. 1994.

 

Variantní provedení znaku