Konec jedné legendy - bourání Malkovce v r. 2013

Konec jednoho symbolu

 Budova č.p. 133, známá jako Malkovec, vždy patřila k jedním ze symbolů centra Petřkovic. Budova měla bohatou historii a patřila k nejstarším petřkovickým budovám. Přesná doba založení není známa, ale z nejrůznějších historických pramenů je zřejmé, že vznikla koncem 19. století, v době prudkého rozvoje hornictví v naší obci. Budova sloužila ve své spodní části coby obchodní dům – Warenhaus a v horní části byl byt majitele. V době na přelomu 19. a 20. století patřila budova firmě Gallus, zřejmě židovského původu. Dlouholetým vlastníkem budovy se tak stává p. Málek, po kterém budova nesla své jméno. Tehdy bylo běžné pojmenovávat známé budovy po jejich majitelích. Ve spodní přízemní části budovy se po mnoho let střídali různí nájemci s obchůdky, dílnami a jinými živnostmi, v patře pak bývaly byty. Budova stávala u rušné hlavní silnice a také tím trpěla. Nejvíce se ji dotklo rozšíření Hlučínské ulice v roce 1968, kdy nová již asfaltová silnice se téměř dotýkala budovy. I přes mnoho nejrůznějších oprav, které se během let na budově prováděly, její stav se stále zhoršoval, až bylo rozhodnuto o její demolici. 

Hlavní část demolice proběhla ve dnech 2. - 4.8. 2013, konečné terénní úpravy budou dokončeny do 31.8. 2013.

Ing. Kristián Gebauer

 

Foto: Werner Ullmann

01 Malkovec 2013
01 Malkovec 2013

02 Malkovec  v r. 1907
02 Malkovec v r. 1907
03 Malkovec 2013
03 Malkovec 2013
04 Malkovec 2013
04 Malkovec 2013
05 Malkovec 2013
05 Malkovec 2013
06 Malkovec 2013
06 Malkovec 2013
07 Malkovec 2013
07 Malkovec 2013
08 Malkovec 2013
08 Malkovec 2013
09 Malkovec 2013
09 Malkovec 2013
10 Malkovec 2013
10 Malkovec 2013
11 Malkovec 2013
11 Malkovec 2013
12 Malkovec 2013
12 Malkovec 2013
13 Malkovec 2013
13 Malkovec 2013
14 Malkovec 2013
14 Malkovec 2013
15 Malkovec 2013
15 Malkovec 2013
16 Maklovec 2013
16 Malkovec 2013

17 Malkovec 2013
17 Malkovec 2013

18 Malkovec 2013
18 Malkovec 2013

19 Plocha po demolici v říjnu 2013
19 Plocha po demolici v říjnu 2013

20 Malkovec 2014
20 V průběhu výstavby parčíku

 

21 Malkovec 2014
21 Parčík před dokončením v 07/2014

 

22 Malkovec_2014_07
22 Parčík před dokončením v 07/2014

Parcik_2015_upraveny.jpg
23 Parčík u Petřkovické Venuše v 07/2015

 

Poděkování

Úřad městského obvodu Petřkovice děkuje fotoreportéru p. Werneru Ullmannovi, který po dobu 3 dnů pořizoval přiloženou fotodokumentaci z průběhu demolice „Malkovce“.

ÚMOb Petřkovice děkuje členům Sboru dobrovolných hasičů Petřkovice, kteří ve svém volnu zajišťovali snížení prašnosti kropením v průběhu této demolice.