ZMĚNA NA TRASÁCH AUTOBUSOVÝCH LINEK

8/8 2014

Výluka na linkách č. 24, 33, 34, 49, 52, 54, 56, 66, 67, 101, 102, 106, 108, 111 a 112

Od pondělí 11. 8. 2014 (cca od 04:00 h) do neděle 17. 8. 2014 (24:00 h), z důvodů opravy povrchu komunikace na ul. Mariánskohorské a Muglinovské v Ostravě-Přívozu, dojde ke změně organizace dopravy na trasách autobusových linek č. 24, 33, 34, 49, 52, 54, 56, 66, 67 a trolejbusových linek č. 101, 102, 106, 108, 111, 112. Provoz na tramvajových linkách nebude touto výlukou dotčen. Ulice Nádražní bude pro spoje MHD průjezdná.

ZMĚNA  NA  TRASÁCH  AUTOBUSOVÝCH  LINEK

ORGANIZACE AUTOBUSOVÉHO PROVOZU V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Linky č. 33, 34, 52, 56, 66, 67 (směr Křižíkova)
ze zastávky Důl Odra pojedou rovně po ul. Hlučínské a Sokolská třída, obslouží zastávky Sad B. Němcové (stanoviště č. 7) a Sad B. Němcové (stanoviště č. 4), pokračují odklonem po ul. Suchardova a Nádražní a dále jedou po svých trasách.


Linky č. 33, 34, 52, 56, 66, 67 (směr Hlučín)
ze zastávky Křižíkova pojedou odklonem po ul. Nádražní a Suchardova, obslouží provizorní zastávku Vozovna trolejbusů (u Penny Marketu), odbočí vlevo na ul. Sokolská třída, obslouží zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 6) a dále pokračují po svých trasách.


Linka č. 34 (směr Hlavní nádraží)
ze zastávky Důl Odra pojede rovně po ul. Hlučínské a Sokolská třída, obslouží zastávky Sad B. Němcové (stanoviště č. 7) a Sad B. Němcové (stanoviště č. 4), pokračuje odklonem po ul. Suchardova a Nádražní, obslouží zastávky Muglinovská (BUS) a Náměstí Sv. Čecha a dále pokračuje po své trase.

 

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V DOBĚ KONÁNÍ VÝLUKY

Muglinovská (směr Hlučín) pro linky č. 33, 34, 52, 56, 66 a 67
se přemísťuje na provizorní zastávku Vozovna trolejbusů (u Penny Marketu) na ul. Suchardova.


Muglinovská na TRAM zastávce (směr Křižíkova) pro linky č. 33, 34, 52, 56, 66 a 67
se přemísťuje na zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 4).


Sad B. Němcové (stanoviště č. 1) pro linky č. 33, 34, 52, 56, 66 a 67
se přemísťuje na zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 7).


Sad B. Němcové (stanoviště č. 2) pro linky č. 24, 33, 34, 52, 56, 66 a 67
se přemísťuje na zastávku Sad B. Němcové (stanoviště č. 6).