Výzva chovatelům drůbeže v Petřkovicích

5/5 2023

Krajská veterinární správa vydala dne 3.5. 2023  mimořádné veterinární opatření:

na základě výskytu Aviární infuenzy (ptačí chřipka) v kat. území Poruba u Orlové (okr. Karviná) je mj. i kat. území Petřkovice u Ostravy zařazeno do tzv. pásma dozoru.

Z toho vyplývá mj. pro chovatele drůbeže v Petřkovicích povinnost do 11.5. 2023 poskytnout obci údaje o počtu chovaných ptáků (drůbeže).

Výzva chovatelům drůbeže v Petřkovicích

Požadované údaje můžete vyplnit v tabulce ZDE, a tabulku doručit na úřad, nebo stačí nahlásit telefonicky.

Tyto údaje hlaste na Úřad městského obvodu Petřkovice:

- telefon 599 429 108 p. Dvořáková nebo 599 429 101 Ing. Staškovanová
- nebo na e-mail  marketa.dvorakova1@petrkovice.ostrava.cz 
- nebo osobně do kanceláře č. 15 p. Dvořáková
- nebo vložením do schránky důvěry v přízemí radnice

Celé znění nařízení je k dispozici na úřední desce Státní veterinární správy, ke stažení ZDE.

Více informací k ptačí chřipce je k dispozici na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele