Ustavující zasedání zastupitelstva

11/11 2014

Ustavující zasedání zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice se konalo ve čtvrtek 6.11. 2014  v sále Kulturního domu v Petřkovicích.
Zvolilo starostu, místostarostu a další členy rady.

Ustavující zasedání zastupitelstva

Ustavující zasedání zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice pro volební období 2014-2018 se konalo ve čtvrtek 6.11. 2014  v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Petřkovicích.

Kromě zvolených zastupitelů se ho zúčastnilo 6 občanů. První část tohoto zasedání řídil dosavadní starosta pan Ivo Mikulica, který všechny přivítal. Poté zazněla státní hymna České republiky.

Mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice vznikl dne 11.10. 2014 těmto 15 zastupitelům:
Jméno:                            Na kandidátce:
Dřevjaný Jiří                    ODS
Holiš Roman                   ODS
Ing. arch. Klega Jaroslav  ANO 2011
Mgr. Konečná Monika      ODS
Kudeljnjak Tomáš            KDU-ČSL
Kukučka Pavel                 ODS
Michalík David                 ČSSD
Mikulica Ivo                     ODS
Ing. Mušálek Tomáš         ČSSD
Nevímová Jarmila             ODS
Mgr. Papírníková Eva        ČSSD
Bc. Pražák Martin, DiS.     KDU-ČSL
Ing. Robenek Miloš          ODS
Schmuch Rudolf               ODS
Středula Jindřich              ANO 2011

Poté složilo slib všech 15 přítomných zastupitelů.
Po schválení Jednacího řádu a Volebního řádu přišly na pořad jednání hlavní body: volba starosty, volba místostarosty a volba dalších tří členů rady. Zastupitelé rozhodli o tom, že volba probíhala tajně.

 •  starostou na další čtyřleté období byl zvolen pan Ivo Mikulica  (ODS)
 • místostarostou byl zvolen pan Rudolf Schmuch  (ODS) 
 • dalšími členy rady byli zvoleni:
        
  Mgr. Monika Konečná  (ODS)
         Ing. Miloš Robenek  (bez politické příslušnosti na kandidátce ODS)
         pan Pavel Kukučka  (bez politické příslušnosti na kandidátce ODS)

 Zastupitelstvo_2014

 Nově zvolené zastupitelstvo MOb Petřkovice pro volební období 2014-2018

 Aktualita z volby primátora Ostravy  ZDE