Ulice Hlučínská se otevře o 10 dní dříve včetně MHD

14/12 2022

Vážení občané Petřkovic a okolních obcí,
nestává se velmi často, že stavební práce jsou dokončeny v souladu s harmonogramem. Obvykle zasáhnou klimatické podmínky, či problémy se samotnou realizací, nebo dodávkami materiálu. Ještě vzácnější je, když se práce stihnou dříve, než bylo plánováno.

S velkým potěšení tak můžeme oznámit, že stavba „Havarijní opravy zatrubnění Petřkovického potoka“ v části ulici Hlučínské bude dokončena o 10 dní dříve a to k 20.12.2022. K danému datu bude obnoven provoz jak pro individuální dopravu, tak pro městskou hromadnou dopravu. 

Ulice Hlučínská se otevře o 10 dní dříve včetně MHD

Je nutno počítat s omezením rychlosti z důvodu dočasného povrchu, který bude v jarních měsících proveden do finální podoby. Oprava bude pokračovat ještě ve své poslední etapě v úseku mezi Základní uměleckou školou a zaústěním do Ludgeřovického potoka v měsíci lednu 2023, ale tato část stavby již bude bez výrazných omezení spojených s uzávěrami dopravy.

Všichni, kdo se na zajištění opravy podílejí, měli cíl dokončit část v ul. Hlučínské před vánočními svátky od samotného počátku, přestože byl cíl velmi ambiciózní.  Bez ohledu na klimatické podmínky, na samotnou složitost celého díla, nutnosti překládat jiné sítě, svůj plán nad rámec harmonogramu splnili, abyste si období Vánoc mohli naplno vychutnat bez významných omezení.

Na provedení všech prací, jejichž investorem je Statutární město Ostrava, a které byly provedeny v před-termínu, se mimo zhotovitele (OVAK a.s. se subdodavatelem SUBLAND s.r.o.) podíleli významnou měrou i spolupracující organizace GasNet, s.r.o. , ČEZ, SSMSK, OK a.s. , Dopravní podnik Ostrava a.s., místní úřad městského obvodu, Městská policie Ostrava a samozřejmě i Vy občané Petřkovic a okolních obcí, kteří jste nám v průběhu této etapy dodávali podpory přímo na stavbě svým pochopením a mnohdy i přáním ať se vše podaří. 

Dovolte, abychom tak i my poděkovali za Vaši trpělivost a porozumění a vyslovili přání, aby ještě zbytek opravy proběhl stejně tak dobře jako dosavadní část a Vaše trpělivost se stavbou ještě chvíli zůstala tak jako doposud.

Přejeme Vám krásné a ničím nerušené prožití Vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a štěstí.

Potok_PF
Za celý tým 
realizující havarijní opravu

Ing. Marcel Ulrich
OVAK a.s.