Senátor Zdeněk Nytra informuje o své činnosti v senátu

8/2 2018
Poslední změna:      Pondělí 05.02.2018 07:00                     

Ing.  Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky,  má svou kancelář  v Ostravě, na adrese Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem senátora je každé pondělí v době od 11 do 16 hodin. Kancelář senátora, určenou všem  občanům volebního obvodu 70, lze kontaktovat i mimo návštěvní den. Telefon:  727 852 390, e–mail: senat.nytra@gmail.comwww.zdeneknytra.cz .
Ing. Zdeněk Nytra je senátorem i za náš městský obvod.

 

Ing.  Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky,  má svou kancelář  v Ostravě, na adrese Sokolská třída 1204/8. Návštěvním dnem senátora je každé pondělí v době od 11 do 16 hodin. Kancelář senátora, určenou všem  občanům volebního obvodu 70, lze kontaktovat i mimo návštěvní den. Telefon:  727 852 390, e–mail: senat.nytra@gmail.comwww.zdeneknytra.cz .
Ing. Zdeněk Nytra je senátorem i za náš městský obvod.

 

Senátor Zdeněk Nytra informuje o své činnosti v senátu

Informační článek senátora Zdeňka Nytry o jeho působení v Senátu ČR:

Ze stovky projednaných zákonů jich Senát šest odmítnul     

Ing. Zdeněk Nytra, zvolený jako nezávislý kandidát v obvodě č. 70  Ostrava- město

Mé funkční šestileté období začalo 16. listopadu 2016. I když nováček, stal jsem se místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a působil jsem mj. v Podvýboru pro energetiku a dopravu.

Senát v roce 2017 projednal stovku zákonů, z nichž šest odmítnul a 12 obměnil. Které považuji za nejdůležitější?

Spolu s kolegy z klubu ODS jsem aktivně podpořil senátní návrh zákona, po němž léta volala společenství vlastníků v bytových domech. Díky němu se posílí práva poctivých vlastníků bytů proti neplatičům příspěvků na správu domu. Společenství vlastníků bytů získají přednostní právo na aspoň částečnou úhradu pohledávek při nuceném prodeji bytů dlužníků.

Byl jsem zpravodajem novely zákona, která umožní plošné vydávání občanských průkazů s kontaktním čipem a identifikačním certifikátem zdarma. Je škoda, že  souběžně s tímto zákonem nejde zákon o elektronické identifikaci. To jsme však ovlivnit nemohli.

 Jsem jedním z 20 senátorů, kteří se podepsali pod ústavní stížnost žádající zrušení některých paragrafů tzv. protikuřáckého zákona. Jde nám především o to, že je zásahem do práv podnikatelů, ale hlavně v oblasti nalévání alkoholu přenáší odpovědnost z návštěvníka na hostinského.

Ve vystoupeních na plenárních schůzích vycházím ze svých životních zkušeností.  Např. varoval jsem před nedostatečným zajištěním financí pro příslušníky bezpečnostních sborů: „Není jasné, zda bude dost peněz na růst platů například hasičů. Bojím se, že k navýšení platů dojde jen na papíře, což by byla velká chyba. Tito lidé odvádějí naší zemi maximum a zaslouží si férové ohodnocení.“

Patřím k 60 senátorům, kteří podepsali stížnost k Ústavnímu soudu, která se týká Zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ten je, podle našeho názoru, v rozporu s právem obcí zakotveným v ústavě – právem mít majetek a hospodařit s ním podle vlastního rozpočtu. Zákon omezuje zadlužení územně samosprávného celku na nejvýše 55 % jeho průměrných příjmů za poslední 4 roky. To může především menší obce dostat do situace, že nebudou schopny zajistit některé opravy a investice. Například rekonstrukce kanalizace v malé obci běžně stojí více než je její roční rozpočet. A co více, omezuje obce v možnosti vzít si úvěr i v případě, že se nad stanovenou hranici zadluží stát.

Aktivně jsem vystupoval proti vládní novele zákona o elektronických komunikacích, která řeší mj. přechod na televizní vysílání v novém standardu DVB-T2. Současný standard vysílání skončí nejpozději k 1.2.2021, reálné však je, že v novém formátu začne vysílat již o dva roky dříve. Poté už nebude možné přijímat v ČR televizní signál na přijímače, které jsou používány dnes. Odhaduje se, že televizní diváci zaplatí asi pět miliard korun za nákup nových TV přijímačů nebo set-top boxů. Dostanou za to občané finanční kompenzaci? Ne, přijatý zákon s ničím podobným nepočítá.

 Patřím mezi senátory, kteří na posledním zasedání v roce 2017 doporučili vládě, aby se EET nevztahovala na živnostníky s ročním obratem do 750 000 korun.

 Zúčastnil jsem se všech senátních schůzí a 642 hlasování /www.senat.cz/.

www.zdeneknytra.cz