Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

19/3 2020

Hejtman kraje určil níže uvedené školy nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče je poskytována od 17. 3. 2020 dětem, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a to v rozsahu 5 pracovních dní (od pondělí do pátku) od 07 hodin do 17 hodin. Péče bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

 

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

V Ostravě se jedná o těchto 5 zařízení:

Dům dětí a mládeže, Marie Majerové 1722/23, 708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Hořejší   

 

reditel@ddmporuba.cz
Středisko volného času Ostrava-Moravská Ostrava, Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava Mgr. Božeková  info@svcoo.cz
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 1823/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh Bc. Střelák  svczabreh@svczabreh.cz
david.strelak@svczabreh.cz
Středisko volného času Korunka, Korunní 699/49, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory Mgr. Secová  info@svc-korunka.cz
jana.secova@svc-korunka.cz
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava Ing. Jakub Švrček, Ph.D. jakub.svrcek@dolnivitkovice.cz


Seznam všech škol a školských zařízení v kraji je ZDE.