Přechodná organizace dopravy - Uzávěra ul. "stará" Hlučínská

27/9 2022

Z důvodu odstranění havarijního stavu zatrubněného Petřkovického potoka, který vede pod silnicí stará Hlučínská, dojde pravděpodobně od 3. 10. 2022 ke změně v organizaci dopravy.

Předpokládaný termín realizace oprav je od 3.10. 2022 do 31.1. 2023.

(uzavírka ul. Hlučínské 3.10. - 31.12. 2022)

Přechodná organizace dopravy - Uzávěra ul. "stará" Hlučínská

Po celou dobu stavby bude sil. III/46611 - ul. Hlučínská v úseku mezi ul. Hraniční a ul. Balbínova pro průjezd uzavřena a objízdná trasa bude obousměrně vedena (ve směru od Přívozu a od Hlučína) po sil. I/56 – ul. Hlučínské. Ze směru od Koblova bude objízdná trasa vedena z ul. Koblovské po sil. III/46611 na sil. I/56 - ul. Hlučínskou.

Přechodná organizace dopravy je rozdělena do pracovních úseků.

Uzavírky jednotlivých úseků na ul. Hlučínské budou prováděny tak, aby byla vždy zajištěna dopravní obsluha ul. Hraniční, ul. Ryšlinkovy a ul. U Sokolovny.

Úprav provozu autobusových linek DPO a.s.
Linka č. 52
Oproti stávajícímu stavu bude linka posílena o spoje v trase Vozovna trolejbusů - Křižíkova – Šilheřovická a zpět. Na Koblovské u křiž s ul. Na Landeku bude zřízena dočasná zastávka a autobusy se budou v křižovatce ul. Koblovská x ul. Na Landeku otáčet a pojedou zpět.
Linka č. 56
Ve směru Hlučín budou spoje vedeny v pracovní dny 04.30 – 19.00 hod. po I/56 se zajížděním v Ludgeřovicích na zastávku „Nádražní“ (Ludgeřovice) a dále budou pokračovat směr Hlučín. V ostatní době (pracovní dny 19.00 – 04.30 hod. a SN) budou spoje vedeny se závlekem přes zastávku „Motel Taxi“.
Ve směru Ostrava budou spoje v pracovní dny 04.00 – 19.00 hod. vedeny po sil. I/56 se zastavením na zastávce „Chovatelská“ a dále „Hornické muzeum“. Mimo tuto dobu (pracovní dny 19.00 – 04.30 hod. a SN) budou spoje vedeny se závlekem přes zastávku „Motel Taxi“.
Spoje, které v současnosti končí svou jízdu na zastávce „Ludgeřovice kostel“ pojedou po siI. I/56 a dále po ulici Hlučínské na zastávku „Motel Taxi“ a zpět se zastavováním na zastávkách.
Linka č. 67
Ve směru Hlučín pojedou spoje po sil. I/56, dále přes „Ludgeřovice kostel“, „Hřiště“ a „Motel Taxi“ a dále po své trase.
Ve směru Ostrava spoje povedou ze zastávky „Motel Taxi“ přes zastávky „Hřiště“, „Ludgeřovice kostel“ na sil. I/56.
Linka č. 68
Ve směru Šilheřovice budou spoje vedeny v pracovní dny 04.00 – 19.00 hod. po sil. I/56 s odbočením v Ludgeřovicích na svoji trasu. V ostatní době (pracovní dny 19.00 – 04.30 hod. a SN) budou spoje vedeny se závlekem přes zastávku „Motel Taxi“.
Ve směru Ostrava budou spoje v pracovní dny 4.00 – 19.00 hod. vedeny z Ludgeřovic po sil. I/56 se zastavením na zastávce „Hornické muzeum“. Mimo tuto dobu (pracovní dny 19.00 – 04.30 hod. a SN) budou spoje vedeny se závlekem přes zastávku „Motel Taxi“.
Linka č. 98
Po dobu uzavírky křižovatky ul. Hlučínská x ul. Balbínova bude odkloněna z ul. Balbínovy před náměstí v Petřkovicích kolem budovy úřadu Městského obvodu na svoji trasu.
Kyvadlová doprava X56
V pracovní dny 04.30 – 19.00 hod. bude zavedena v úseku zastávek „Nádražní“ (Ludgeřovice) – „Motel Taxi“.
Změny ve staničení:
Z důvodu lepší orientace budou zastávky „Motel Taxi“, „Hřiště“ a „Ludgeřovice kostel“ (56) směrově otočené oproti současnosti.

 

Závěrem sdělujeme, že se jedná o pracovní verzi uzavírek, která nám na úřad byla zaslána včera 26.9.2022. 

Konečná verze (změny se nedají předpokládat) bude zveřejněna dnes 27.9. 2022.

Sledujte stránky DPO.cz, sekci uzavírky, dnes 27.9. by se schválená verze změny MHD v rámci této havárie měla objevit i tam.

Děkujeme za pochopení.

Edit, na základě dotazů:

Chodníky na obou stranách by měly být zachovány. Průchod cyklistům bude po chodníku  také umožněn (bude osazena značka "Cyklisto veď kolo"). 

Z výše uvedeného vyplývá, že linka 56 bude jezdit ve dvou režimech.
Jeden jízdní režim bude v Po-Pá 4.30 - 19.00, a druhý jízdní režim bude v ostatní dobu ve všední dny a celou So a Ne. 
V prvním případě bude jezdit navíc kyvadlová linka X56, v druhém případě bude linka 56 jezdit "závlekem" přes Motel Taxi.
Asi to bude jasné z případné mapky, která vy měla být zveřejněna u výluky na stánkách DPO. Zatím ji dnes 27.9. nemáme k dispozici.

Děkujeme za pochopení.