plošná deratizace kanalizační sítě

14/6 2022

V letošním roce bude provádět společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. I. etapu plošné deratizace kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Ostrava.
Práce budou probíhat v období 30.5.2022 - 31.8.2022.
Plošnou deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů - revizních šachtic, pro OVaK a.s. e zajišťuje společnost GRATTIS spol. s r.o.
Výběr lokalit vychází z jejich dlouhodobého plánu deratizace na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také jejich interní zkušenosti.

V Ostravě - Petřkovicích se to týká 1102 revizních šachet.

Pracovníci společnosti GRATTIS spol. s r.o. již v současné době deratizaci provádějí. Jedná se o dvojice pracovníků, kteří postupně otevírají šachty a kladou návnady.

 

plošná deratizace kanalizační sítě