OZO uzavírá sběrné dvory

17/3 2020

Vzhledem k aktuálním vládním nařízením, zavedení karantény a omezení volného pohybu občanů Vám oznamujeme, že po dohodě města se svozovou společností OZO Ostrava s.r.o. bylo dne 17.3.2020 rozhodnuto o okamžitém uzavření provozu všech sběrných dvorů na území města.

 O jejich znovuotevření Vás budeme informovat.

OZO uzavírá sběrné dvory

Odpadová společnost OZO Ostrava rovněž občany informuje, že ke stejnému datu zastavila také příjem odpadu za úplatu v provozovně v Ostravě-Kunčicích a prodej kompostu a substrátu na kompostárně v Hrušově. Občané mohou vybrané služby – přistavení velkoobjemového kontejneru, mobilní svoz nábytku, dovoz kompostu, čerpání odpadních vod – objednat pouze přes eshop.ozoostrava.cz.

Pravidelný svoz odpadu v celé svozové oblasti OZO probíhá bez omezení.

 

Tajemník ÚMOb Petřkovice dále informuje, že kontejnery na trávu (2 ks ul. Koblovská a 1 ks ul. Petřkovická u hřiště) budou přistaveny jako každý rok, a to koncem března.
Do této doby žádáme občany aby využívali tzv. hnědou popelnici na biologický odpad (je zdarma), popř. zatím své zahradní odpady přechodně uložili na svých zahradách.

Nevytvářejte černou skládku u ul. Koblovské!

Děkujeme.