Oprava mostu na silnici I/56 přes Odru

15/4 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava připravuje nutnou opravu historicky významného mostu na silnici I/56 v Ostravě. Jedna z nejdůležitějších dopravních spojnic směr Hlučínsko podstoupí nezbytnou rekonstrukci plánovanou zhruba od 31. května do konce letošního roku. Přesný termín zatím není znám.

Oprava mostu na silnici I/56 přes Odru

 Kompletní oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky. Dosluhující izolační části budou obnoveny a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby.

Most u Outlet Areny Moravia přes řeku Odru směrem na Petřkovice bude v době opravy úplně uzavřen pro individuální dopravu, průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici III/01135 (ulice Koblovská). Obousměrný společný provoz chodců a cyklistů bude veden vždy po nedotčené polovině chodníku opravovaného mostu. Cyklisti budou vyzváni k vedení kola vedle sebe.

Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu města Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.

Děkujeme za trpělivost během provádění neodkladné opravy.  

Objízdné trasy automobilů ZDE

Podobné informace najdete dříve na Twitteru ŘSD:
OLK: https://twitter.com/RSD_Olomoucky

MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezsky 
 

Mgr. Miroslav Mazal
tým komunikace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
www.rsd.cz

Most_foto