Omezení chodu radnice v Petřkovicích

16/3 2020

Na základě rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem, je chod úřadu od 16. 3. 2020 silně omezen.

Pro občany je úřad uzavřen, mimo úřední hodiny, které jsou stanoveny takto:
- pondělí  08.00  – 11.00 hod.
- středa    14.00  –  17.00 hod.

Věci se budou vyřizovat pouze na základě předchozí objednávky (výjimečně ihned pokud hrozí nebezpečí vzniku škody na majetku nebo je ohrožen život a zdraví).

Kontaktní telefonní čísla:
599 429 101      ústředna
599 429 107      sociální pracovník
599 429 103, 606 664 642     tajemník

Omezení chodu radnice v Petřkovicích

Do odvolání náš úřad neprovádí:
- vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)
- hotovostní platby v pokladně

Termín pro platby za pronájem pozemků a za psy se prodlužuje do 30.6. 2020.

Žádáme občany, aby tyto platby a platby za pronájem nebytových prostor v této době prováděli pouze formou bezhotovostní platby.

Číslo našeho účtu: 1649304329/0800

U plateb za psy uvádějte vždy variabilní symbol, který obdržíte na tel. číslech 599 429 101, 599 429 107.

Úřad zajišťuje dovoz základních potravin osamělým seniorům, kteří nikoho nemají.
Kontaktní osobou je Ing. Robenková, tel. 599 429 107, 702 297 543.

Nákup stačí nahlásit telefonicky do 14 hod. pracovního dne na výše uvedená tel. čísla. Nákup Vám bude doručen mezi 8 - 9 hod. následující den, pracovníkem obce, platí se v hotovosti při převzetí nákupu. Nákupy zavážíme i v sobotu, objednat je třeba v pátek. Nákupy provádíme v prodejně Hruška v Ostravě - Petřkovicích.