Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

13/9 2013

Máte platné doklady k řízení auta? Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, máte  povinnost si jej do 31. prosince 2013 vyměnit za nový. Původní etapy výměny řidičských průkazů byly rozmělněny do dvou let s tím, že řidiči s průkazy vydanými v době od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 si je museli vyměnit do 31. prosince 2012 a majitelé průkazů vydaných v době od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 byli tyto povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

Neotálejte s výměnou řidičských průkazů

Novelou zákona č.361/2000 Sb., k VI/2012 ale došlo ke sjednocení obou termínů s konečným datem výměny výše vydaných řidičských průkazů do 31. prosince 2013.

S účinností této novely původně došlo zároveň k poklesu zájmu o výměnu ŘP (s tím, že termín 31. prosinec 2013 byl ještě poměrně vzdálen).

Aktuálně je proto zaznamenáván zvýšený zájem o výměnu ŘP, který je ještě umocněn dalšími požadavky na výměnu „průkazů profesní způsobilosti řidiče“, v rámci dalších legislativních změn. Profesní průkazy se začaly nově vyhotovovat před 5 lety a v současné době jim dobíhá lhůta platnosti (nově vyhotovované jsou již součástí vydávaných řidičských průkazů).
Doporučujeme proto řidičům, aby ve vlastním zájmu neodkládali výměnu dokladů až na nejzazší termín.