Navýšení místního poplatku ze psů v roce 2024

2/1 2024

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy dne 6.12.2023 schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 16/2023 o místním poplatku ze psů.
Vyhláška ZDE.
Příloha č. 1 vyhlášky ZDE.

Od 1.1.2024 jsou v MOb Petřkovice stanoveny roční poplatky ze psů takto:

pes chovaný v rodinném domě

 200 Kč

2. pes chovaný v rodinném domě

      500 Kč

pes chovaný v bytovém domě

 500 Kč

2. pes chovaný v bytovém domě

 1 500 Kč

pes, který je využívám k podnikatelské činnosti

 1 500 Kč

2. pes, který je využívám k podnikatelské činnosti

 2 250 Kč

pes, jehož držitel je starší 65 let

 200 Kč

2.pes, jehož držitel je starší 65 let

 300 Kč

za psa, jehož držitel má místo přihlášení na ÚMOb

 500 Kč

2. pes, jehož držitel má místo přihlášení na ÚMOb

 1 000 Kč

Navýšení místního poplatku ze psů v roce 2024

Touto novou OZV dochází k částečnému sjednocení poplatku ze psů v rámci celé Ostravy. Tučně uvedené částky jsou navýšeny. K navýšení poplatku ze psů dochází po 20 letech.

Poplatky lze hradit na Úřadě městského obvodu Petřkovice, kancelář č.15 do 31.3.2024. Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou lze poplatek uhradit po vyzvednutí variabilního symbolu, a to osobně v kanceláři č. 15, nebo telefonicky na tel. č. 599 429 108. Variabilní symboly jsou stejné jako v minulých letech.

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, bez výzvy a bez vydání platebního výměru, a je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.