Nádoby na komunální odpad v systému města

27/3 2023

V poslední době zaznamenal odbor ochrany životního prostředí magistrátu několik občanských sporů ve věci využívání nádob na tříděné odpady, umístěné na společných stanovištích, zejména tam, kde je sídlištní zástavba v bezprostřední blízkosti rodinné zástavby. Obyvatelé domů na sídlištích slovně napadají sousedy z rodinných domů s argumentem, že „tyto nádoby jsou pouze pro ně a oni si je platí, tedy nikdo jiný je používat nemůže“. Svá tvrzení často doplňují výtkou, že cizí osoby způsobují kolem stanovišť nepořádek a odkládají odpad mimo nádoby.

Nádoby na komunální odpad v systému města

A jak to tedy s nádobami na tříděný odpad ve skutečnosti je?

Žádné nádoby na komunální odpad, označené nálepkou „OBECNÍ SYSTÉM“, nejsou přímo určeny pouze obyvatelům toho domu, u kterého stojí, ale jsou v blízkosti určitého domu umístěny v dostatečné kapacitě a přiměřené docházkové vzdálenosti tak, aby je mohli využívat i obyvatelé okolních domů.

Žádné nádoby na komunální odpad si občané v rámci obecního systému, jejich svoz, neplatí. V Ostravě je zaveden místní poplatek za komunální odpad, kterým je zpoplatněn celý obecní systém odpadového hospodářství, mimo jiné svoz nádob, provoz sběrných dvorů, přistavování kontejnerů na objemný odpad apod. V rámci obecního systému mohou občané využít k odložení odpadu kteroukoli nádobu označenou nálepkou „OBECNÍ SYSTÉM“ v blízkosti svého bydliště. Mohou tak využít nejen nádoby na papír, plast společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly, sklo, ale také i nádoby na jedlý olej a tuk, drobné elektro a textil.

Obyvatelům přilehlých rodinných domů nelze bránit odkládat tříděný odpad do nádob u blízkých domů na sídlištích. V případě odkládání odpadu mimo nádoby lze tuto situaci řešit prostřednictvím městské policie nebo úřadu městského obvodu.

 

Zároveň upozorňujeme, že v současné době dochází k postupné výměně nádob na komunální odpad za nádoby černé barvy. Nádoby na PAPÍR budou černé barvy s modrým víkem a modrým nápisem. Nádoby na PAST budou černé barvy se žlutým víkem a žlutým nápisem. Přechodně tak může docházet k tomu, že na stanovišti budou nádoby různých barev, které budou postupně měněny, pokud již stávající nádoby neplní svou funkci.

MMO, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší