Ludgeřovice budou 4 měsíce neprůjezdné

5/6 2023

Z důvodu výstavby okružní křižovatky v křižovatce ulic "stará" Hlučínská x Markvartovická, bude tato křižovatka v Ludgeřovicích od 12.6. do cca 15.10. 2023 uzavřena pro veškerou osobní a nákladní dopravu.

Objízdné trasy pro osobní a nákladní vozidla budou po dobu výstavby vedeny po komunikaci I/56 "nová Hlučínská" a navazujících silnicích II. a III. třídy.

Ludgeřovice budou 4 měsíce neprůjezdné

Městská hromadná doprava bude jezdit odlišně v době letních prázdnin (1.7. - 3.9.) - v této bodě nebude umožněn průjezd stavbou žádné lince; a jinak ve zbývající době stavby (červen, září, říjen) - po tuto dobu bude stavbou projíždět linka č. 68.

Linka č. 56 bude po celou dobu stavby vedena po silnici I/56 "nová Hlučínská" - obdobně jako při rekonstrukci zatrubněného potoka v loňském roce.

Dočasně nebudou obsluhované zastávky linky č. 56 – mj. i  „Petřkovice,kaple“, „Petřkovice,náměstí“. Pro spojení ve směru na Hlučín tak bude možné využít linku 52 nebo 68 s následným přestupem na linku 56 na zastávce „Hornické muzeum“.

V době od 12.6. do 30.6. 2023 bude linka 68 jezdit ve své stávající trase (možno využít pro spojení do Ludgeřovic) a v úseku zastávek Křižíkova – Ludgeřovice,Motel TAXI, bude posílena, jako náhrada za linku č. 56.

Zastávky „Petřkovice,kaple“ a „Petřkovice,náměstí“ jsou  linkami 67 a 68 normálně obsluhovány po celou dobu stavby.

Investorem stavby je Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Středisko Opava.

Na stránkách DPO jsou zveřejněny nové výlukové jízdní řády linek 56, 67 a 68 (pro období od 12.6. do 30.6. 2023).