Krátkodobá uzávěra dopravy v ulici Hlučínská v květnu 2023 - další Aktualizace!!!

9/5 2023

Aktualizace: zastávka "Petřkovice,náměstí", v obou směrech, se vrací zpět na své místo z neděle 28.5. na pondělí 29.5. 2023.

Od soboty 13. května 2023 od 7.00 hod. se v rámci této stavby přesouvá zastávka Petřkovice,náměstí (linky 56, 67 a 68) , směr Hlučín, o cca 250 m zpět na zastávku Petřkovice,lékárna.

 

Aktualizace termínu pokládky finálního povrchu dne 20.5. 2023. - INFORMACE ZDE.

Níže uvedené informace, které se týkají organizace MHD a přípravných prací od 12.5. 2023 (frézování povrchu atd.) zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

 

Oprava zatrubnění Petřkovického potoka finišuje

Vážení občané Petřkovic a okolních obcí, oprava zatrubnění Petřkovického potoka se blíží ke svému závěru. Zatrubnění jako vodní dílo bylo kolaudačním souhlasem ze dne 16. 3. 2023 uvedeno do provozu. Nyní se již stavba zaměřuje na finální dokončení povrchů. Chodníky jsou již k dnešnímu dni také dokončeny, a tak zbývá finální pokládka asfaltových vrstev.

Krátkodobá uzávěra dopravy v ulici Hlučínská v květnu 2023 - další Aktualizace!!!

Pokládka asfaltových vrstev proběhne dle harmonogramu v květnu 2023, a to v tomto režimu:

 • Od 12. 5. 2023 večera bude zastavena doprava na ulici Hlučínská, tj. od křižovatky s ul. Koblovská po křižovatku s ul. Hraniční.
 • Městská hromadná doprava bude kyvadlově projíždět. Linka 98 bude mít objízdnou trasu kolem budovy radnice.
 • Zastávka autobusových linek 56, 67 a 68 s názvem „Petřkovice náměstí“ bude přemístěna v obou směrech na zastávku autobusu linky č. 52 – „Petřkovice lékárna“.
 • 13. 5.–14. 5. 2023 bude stávající povrch ulice Hlučínská odfrézován.
 • Od 15. 5. do 21. 5. bude průjezd pro MHD a vozidla stavby řízen světelnou signalizací, pro ostatní vozidla bude dále platit uzávěra z důvodu probíhajících přípravných prací před asfaltací.
 • 20. 5. 2023 nebude možné vjíždět ani vyjíždět do ulice U Kovárny a ke všem nemovitostem na pravé straně ulice Hlučínská v pohledu směr Hlučín. V daný den bude prováděna pokládka živice pravého pruhu.
 • 21. 5. 2023 nebude možné vjíždět ani vyjíždět z obytné zóny tzv. „Mexiko“, tj. do ulic U Sokolovny, Ryšlinkova a ul. Hraniční, a to z důvodu pokládky živice v levém pruhu ul. Hlučínská.
 • Připravte se prosím na tyto zákazy a v případě potřeby vyjíždět v oba uvedené dny 20. 5. a 21. 5. si přeparkujte svá vozidla mimo vymezené oblasti. Na čerstvě položeném asfaltu se nelze v žádném případě pohybovat s vozidly!
 • Poté dle klimatických podmínek a vyzrání asfaltu bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení, a to již za provozu všech vozidel.
 • Kompletní provoz na ul. Hlučínská bude obnoven do 24. 5. 2023.
 • Do konce května 2023 budou obnoveny také všechny svislé dopravní značky a světelné signalizace.

Děkujeme za pochopení a strpení krátkého omezení spojeného s pokládkou živic.