Kontejnery v Petřkovicích - jaro 2024

5/3 2024

Velkoobjemové kontejnery v Petřkovicích na svoz velkých věcí, které nevejdou do běžných popelových nádob, bude ve dnech 22.4. až 25.4. 2024.
Kontejnery budou přistaveny vždy do 14 hod. prvního dne a odvezeny budou v ranních hodinách druhého dne.

Rozpis umístění kontejnerů je ZDE. 

Kontejnery v Petřkovicích - jaro 2024