Kontejnery na velkoobjemový odpad - podzim 2019

11/9 2019

Na podzim bude přistaveno 10 ks těchto kontejnerů, a to v pátek 4. října 2019 (do 14.00 hod).
Odvezeny budou v pondělí 7. října 2019 v ranních hodinách.

Tyto kontejnery slouží na svoz odložených velkých věcí z domácností, které nelze umístit do běžných popelových nádob.
Do těchto kontejnerů se nesmí umisťovat zemina z výkopu, stavební suť, větve, tráva, nebezpečný odpad (např. eternit atd.).

Kontejnery na velkoobjemový odpad - podzim 2019

Kontejnery budou přistaveny takto:
- ul. Ryšlinkova  (před domem č.p. 149)
- ul. U Kaple (nahoře- parkoviště)
- ul. Balbínova  (Nordpól, u bývalého obchodu)
- ul. Balbínova (křiž. ul. Sokolí)
- ul. Hluboká  (u křiž. s ul. Koblovskou)
- ul. Koblovská   (plocha na proti ul. Včelařské)
- ul. Šilheřovická  (dole, u ul. Jahodová)
- ul. Neukončená (obrátka)
- ul. U Jana (dole, křiž. s ul. Petřkovická)
- ul. Do Špice (u řadových domů)

Tento odpad velkoobjemový odpad z domácností  lze také lze také bezplatně umístit ve sběrných dvorech, které provozuje společnost města OZO Ostrava.
Nejbližší máme na ul. Slovenské v Ostravě – Přívoze.
Otevřeno mají i v sobotu a neděli.
Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil).