Kontejnery na sběr trávy

29/7 2013

Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, plevel, rostlinné zbytky) lze v Petřkovicích umístit zdarma do tří velkoobjemových kontejnerů na trávu. Dva jsou umístěny na volné ploše u ul. Koblovská  ZDE  a jeden je umístěn u zadního vjezdu do areálu hřiště z ul. Petřkovické  ZDE.

Doba umístění: cca 14.4. až 31.10.

Kontejnery na sběr trávy

Tyto kontejnery slouží občanům Petřkovic k ukládání hlavně posekané trávy, listí, ale i dalšího drobného rostlinného odpadu. Materiál slouží v kompostárně společnosti OZO Ostravě k výrobě substrátů a kompostů.

Je zakázáno zde umísťovat jakékoliv větve ( a pařezy, celé tůje atd.) ! 

V případě směsi trávy a větví již tento materiál nelze k výrobě kompostů použít, ale je odvezen na běžnou skládku. Při takto opakované nekázni občanů může dojít k tomu, že společnost OZO Ostrava bude uložení tohoto "směsného" odpadu Petřkovicím účtovat. S tím však náš rozpočet nepočítá, a může se stát, že tyto kontejnery budou z důvodu nekázně několika občanů odvezeny z Petřkovic natrvalo.

Další problém je s neukázněnými občany, kteří si tento kontejner, přesto že je řádně označen, že je na trávu, pletou s kontejnerem na odložené věci z domácnosti. Mnozí do kontejneru bezohledně hází staré koberce, sklo, pneumatiky a další odpad, další občané tyto věci skoro stejně bezohledně ukládají za kontejner. Tyto věci pak musí vytahovat pracovníci obce, kontejner by jinak nebyl odvezen.

 

Kromě těchto kontejnerů lze posekanou trávu umístit:

- do popelnice na zeleň - placená služba

 - ve sběrném dvoře - zdarma

 

Větve lze uložit :

- ve sběrném dvoře v O. - Přívoze (omezené množství)   - mapa

- na skládce OZO v O. - Hrušově  (i větší množství)   - mapa

 

Tento systém sběru trávy a větví je určen pouze pro občany s trvalým pobytem na území města, pro firmy a organizace platí systém sběru uvedený ZDE.