ZMĚNY V OBLASTI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA A POČTU STAVEBNÍCH ÚŘADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA

26/6 2024

Od 1.7.2024 je účinný nový stavební zákon a na něj navazující vyhlášky. Současně dochází ke sloučení některých stavebních úřadů v Ostravě, a to zejména stavebních úřadů, disponujících jen malým počtem zaměstnanců, kdy je komplikované zajistit jejich plnohodnotnou činnost v době jejich absence z důvodu řádné dovolené, nemocenské apod.

ZMĚNY V OBLASTI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA A POČTU STAVEBNÍCH ÚŘADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA


Nové znění stavebního zákona i na něj navazujících vyhlášek lze stáhnout ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj.

Od tohoto 1. 7. 2024 tedy bude bude na území města Ostravy:

-          Stavební úřad magistrátu města

-          5 stavebních úřadů městských obvodů


Kde najdu stavební úřad ve městě a pro jaké území vykonávají svou činnost?

1)      Magistrát města Ostravy

Pro správní obvod Ostravy a Ostravy jako obce s rozšířenou působností

2)      Městské obvody

Působnost obecního stavebního úřadu budou pro vyjmenované stavby dále vykonávat tyto městské obvody:

Slezská Ostrava

ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Michálkovice, Radvanice a Bartovice,

Moravská Ostrava a Přívoz

ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice,

Ostrava-Jih

ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Hrabová, Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice,

Vítkovice

ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves,

Poruba

ve svém správním obvodu a pro městský obvod: Krásné Pole, Plesná, Martinov, Pustkovec, Třebovice, Svinov, Polanka nad Odrou

Magistrát města Ostravy je obecním stavebním úřadem, který povoluje stavby dle stavebního zákona. Některé činnosti stavebního úřadu a povolování některých staveb jsou Statutem města svěřeny stavebním úřadům městských obvodů. Zde nedochází ve vazbě na nový stavební zákon k podstatným změnám. Rozsah staveb povolovaných magistrátem a městskými obvody zůstává v podstatě shodný se současným a veřejnosti známým zažitým stavem.

Jaké stavby budou povolovat stavební úřady městských obvodů?

Působnost, která je svěřena městským obvodům, je uvedena v Příloze číslo 1 Statutu města. Uvedené městské obvody jsou stavebními úřady a jako takové vykonávají působnost ve věcech stavebního řádu, a předpisů vydaných k jeho provedení, pro následující stavby a záměry:

-          jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 stavebního zákona, povolované samostatně nebo
           v souboru staveb,

-          změny dokončených staveb a rekolaudace, povolované samostatně nebo v souboru staveb,

-          ostatní stavby, pokud budou povolovány v souboru staveb, kde stavbou hlavní bude stavba                       svěřená (tj. stavba jednoduchá, změna dokončené stavby či rekolaudace),

-          vodní díla související se stavbami jednoduchými či podmiňující stavby jednoduché, související se               změnami dokončených staveb a rekolaudacemi, související se stavbami pozemních komunikací               (silnic II. třídy, silnic III. třídy, místních komunikací a účelových komunikací),

            povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb,

-          technická infrastruktura ve smyslu § 10 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (s výjimkou                                    nesvěřených staveb vodních děl), povolovaná samostatně nebo v souboru svěřených staveb;

-          Silnice II. třídy, silnice III. třídy, místní komunikace a účelové komunikace, povolované                                     samostatně nebo v souboru svěřených staveb,

-          změny využití území,

-          dělení nebo scelení pozemků,

-          stanovení ochranného pásma týkající se jednoduché stavby,

Statutem města je současně uvedeno, že v jednotlivých odůvodněných případech může Magistrát města Ostravy stanovit jinak.

Adresa a kontakty nového stavebního úřadu pro Městský obvod Petřkovice:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava
odbor stavebního řádu a přestupků

Elektronická podatelna:  posta@moap.ostrava.cz
ID datové schránky:  c9ybfpi
Oficiální web:  www.moap.cz
Telefon (spojovatelka):  599 444 444