Harmonogram odvozu velkoobjemového odpadu - podzim 2013

16/8 2013

Přistavení velkoobjemových kontejnerů  -  svoz odložených velkých věcí z domácností, které nelze umístit do běžných popelových nádob.

Do těchto kontejnerů se nesmí umisťovat zemina z výkopu, stavební suť, větve, tráva, nebezpečný odpad (např. eternit atd.).

Harmonogram odvozu velkoobjemového odpadu - podzim 2013

Kontejnery budou přistaveny vždy dopoledne prvního dne a odvezeny budou v ranních hodinách druhého dne.

 

 

 

9.9. – 10.9. 2013

- ul. Ryšlinkova  (před domem č.p. 149) 

- ul. U Kaple (nahoře) 

- ul. Balbínova  (Nordpól, u bývalého obchodu) 

- ul. Hluboká  (u křiž. s ul. Koblovskou)

 

10.9. – 11.9. 2013

- ul. Koblovská   (plocha na proti ul. Včelařské)

- ul. Šilheřovická  (dole, u ul. Jahodová)

- ul. Neukončená (obrátka)

- ul. Květná (dole)