2. zasedání zastupitelstva MOb Petřkovice

16/12 2014

Druhé zasedání Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice se koná v pondělí 22.12. 2014 v 17.00 hodin na Úřadě městského obvodu Petřkovice, v zasedací místnosti ve 2. patře.

Mimo jiné se bude schvalovat rozpočet.

2. zasedání zastupitelstva MOb Petřkovice

PROGRAM:

1. Rozpočtová opatření - úprava rozpočtu roku 2014
2. Rozpočet městského obvodu na rok 2015 + rozpočtový výhled na roky 2016-2018, rozpočtové provizórium
3. Jednací řád zastupitelstva MOb Petřkovice
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba jejich předsedů a členů
5. Stanovení odměn předsedům a členům výborů a komisí
6. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 604/1
7. Záměr neprodat další část pozemku parc.č. 604/1
8. Různé
9. Diskuze

Návrh rozpočtu MOb Petřkovice na rok 2015 ZDE