Změna trasy autobusu linky č. 98

12/6 2014

Z důvodu výstavby kanalizace a z ní vyplývající dočasné uzavírky části místní komunikace Balbínova, dojde ke změně trasy linky autobusu č. 98.
Změna trasy se týká období od 29.6. 2014 do 31.8. 2014.
Mapka změněné trasy ZDE

Změna trasy autobusu linky č. 98

V průběhu června letošního roku započne výstavba nové splaškové kanalizace s názvem „Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - II. etapa“. Nová kanalizace bude napojena na stávající kanalizaci vybudovanou v I. etapě výstavby, která odvádí odpadní vody na ÚČOV v Ostravě a je v provozování společností Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.

Výstavba nové kanalizace proběhne i v MK Balbínova, kde je Dopravním podnikem Ostrava provozována linka č. 98.

S plánovanou realizací stavby kanalizace bylo nutné vybudovat dočasnou točnu na části pozemku pana Hromkoviče (na ul. Balbínova - po levé straně v „esíčku“ směr Nordpól), který s vybudováním točny souhlasil. Dočasná točna bude řádně označena značkou a v místě bude dodána značka zákazu zastavení.

Z důvodu výstavby kanalizace a z ní vyplývající dočasné uzavírky části MK Balbínova, dojde ke změně trasy linky autobusu č. 98.

Trasa linky bude začínat na zastávce Petřkovice náměstí, kde bude pokračovat po „staré Hlučínské“ na „novou Hlučínskou“, na ul. Petřkovická, po ul. K Lidicím, na ul. Balbínova, kde bude zakončena na nové točně.

Trasa zpět bude z nové točny pokračovat po ul. Balbínova směr Nordpól - dolů K Lidicím, poté po ul. Petřkovická na „Novou Hlučínskou“ a dále zpět na ul. Balbínovu a na zastávku Petřkovice náměstí.

Z důvodu prodloužení trasy dojde z ekonomického hlediska ke zrušení některých spojů.

 Jízdní řád linky 98 pro období od 29. 6. do 30. 8. 2014:

Pracovní den

4

5

 

6

 

7

9

11

12

13

14

15

16

17

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petřkovice náměstí

 

04

34

14

54

34

34

34

34

34

24

14

14

14

14

14

Nordpól

40

10

40

20

00

40

40

40

40

40

30

20

20

20

20

19

Za Obchodem

42

12

42

22

02

42

42

42

42

42

32

22

22

22

22

21

U Garáží (nová točna)

43

13

43

23

03

43

43

43

43

43

33

23

23

23

23

22

 

Pracovní den

4

5

 

6

7

 

9

11

12

13

14

15

16

17

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Garáží (nová točna)

44

14

44

24

04

44

44

44

44

44

34

24

24

24

24

24

Za Obchodem

45

15

45

25

05

45

45

45

45

45

35

25

25

25

25

25

Nordpól

47

17

47

27

07

47

47

47

47

47

37

27

27

27

27

27

Petřkovice náměstí

52

22

52

32

12

52

52

52

52

52

42

32

32

32

32

32

 


Od 14.7. 2014 je na trase linky 98 zřízena nová zastávka "Hornické muzeum", a to ve směru ze zastávky "U Garáží" na "Petřkovice náměstí".