Uzávěra ulice Hlučínské - Příkaz k dopravnímu značení

1/10 2022

Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy vydal dne 30.9. 2022 Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy - Příkaz o dopravním značení (dočasném) č. 6169/22 ul. Hlučínská - "VT Petřkovický potok, ul. Hlučínská, Ostrava, odstranění havarijního stavu".

K nahlédnutí ZDE.

Uzávěra ulice Hlučínské - Příkaz k dopravnímu značení