Uzávěra mostu na silnici I/56 přes Odru začne 31.5. 2021

28/5 2021

Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl o úplné uzavírce silnice I/56 v místě mostu  přes Odru (mimo vyhrazená vozidla), a to od 31.5. 2021 od 8.00 hod. do 30.11. 2021.

Důvodem je oprava tohoto mostu. Investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic v ČR.

Uzávěra mostu na silnici I/56 přes Odru začne 31.5. 2021

Objízdná trasa pro osobní vozidla vede přes Koblov.
Objízdná trasa pro nákladní vozidla vede přes Porubu, Děhylov, Hlučín a Ludgeřovice.

Vyhrazená vozidla: vozidla IZS, hromadné dopravy osob a vozidla, která se bezprostředně podílejí na zajištění provozu veřejné dopravní a technické infrastruktury, komunálních a bezpečnostních služeb, budou vedena staveništěm.