Ustavující zasedání zastupitelstva MOb Petřkovice v roce 2022

19/10 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice se konalo v úterý 18.10. 2022 v sále Kulturního domu v Petřkovicích.
Zvolilo starostu, místostarostu a další členy rady.

Ustavující zasedání zastupitelstva MOb Petřkovice v roce 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva Městského obvodu Petřkovice pro volební období 2022-2026 se konalo v úterý 18.10. 2022 v 17.00 hod. v sále Kulturního domu v Petřkovicích.

Zvolilo starostu, místostarostu a další členy rady.

Kromě zvolených zastupitelů se ho zúčastnilo 6 občanů. První část tohoto zasedání řídil dosavadní starosta pan Ivo Mikulica, který všechny přivítal. Poté zazněla státní hymna České republiky.
Mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Petřkovice vznikl dne 24. 9. 2022 těmto 15 zastupitelům:

Příjmení, jméno:

Na kandidátce:

Ing. Dvořák Tomáš

Bc. Hladík Ladislav

Holiš Roman  

Ing. Kalus Lukáš

Ing. arch. Klega Jaroslav

Kočica Michal 

Mgr. Konečná Monika

Kukučka Pavel

MUDr. Málek Tomáš

Mikulica Ivo

Ing. Mydlarčík Tomáš

Nevímová Jarmila

Oletzký Karel

Bc. Pachomov Maxim

Bc. Pražák Martin, DiS

ODS

ANO 2011

ODS

Ostravak a nezávislí                                                                           

ANO 2011

ANO 2011

ODS

ODS

Ostravak a nezávislí

ODS

Ostravak a nezávislí

ODS

ODS

ANO 2011

Ostravak a nezávislí

Poté složilo slib všech 15 přítomných zastupitelů.

Po schválení jednacího řádu a volebního řádu přišly na pořad jednání hlavní body: volba starosty, volba místostarosty a volba dalších tří členů rady. Zastupitelé rozhodli o tom, že volba probíhala veřejně.

 • starostou na další čtyřleté období byl zvolen pan Ivo Mikulica (ODS)
 • místostarostkou Mgr. Monika Konečná (ODS)
 • dalšími členy rady byli zvoleni:
      
  Ing. arch. Jaroslav Klega (ANO 2011)
      pan Pavel Kukučka (bez politické příslušnosti na kandidátce ODS)
      Bc. Maxim Pachomov (ANO 2011)
Zast_2022
Nově zvolené zastupitelstvo pro volební období 2022-2026
Horní řada zleva: Michal Kočica, Bc. Ladislav Hladík, Ing. Tomáš Dvořák, Karel Oletzký, Roman Holiš, Jarmila Nevímová, Bc. Martin Pražák, DiS., Ing. Lukáš Kalus, Ing. Tomáš Mydlarčík, MUDr. Tomáš Málek
Dolní řada zleva: Bc. Maxim Pachomov, Ing. arch. Jaroslav Klega, Ivo Mikulica, Mgr. Monika Konečná, Pavel Kukučka
Zast_2022_02
zast_2022_03
Aktualita z volby primátora statutárního města Ostravy ZDE.