Sběr použitých jedlých olejů nově i v Petřkovicích

3/12 2020

Statutární město Ostrava ve spolupráci se společností Trafin Oil a.s. rozmístilo v prosinci 2020 v Ostravě - Petřkovicích nádoby (popelnice) na sběr použitého jedlého oleje a tuku z domácností.

Na městský obvod Petřkovice připadly 3 tyto nádoby a budou umístěny na stávajících „sběrných hnízdech“ takto:
- Hlučínská 750 (parkoviště v centru)
- Koblovská 259 (křižovatka s ul. K Černavám)
- U Jana 426 (u bývalé Slezanky)

 

Sběr použitých jedlých olejů nově i v Petřkovicích

Společnost Trafin Oil bude zajišťovat jejich svoz a pořádek v jejich okolí tak, aby nedocházelo k odkládání lahví mimo nádoby.

Použitý jedlý olej a tuk bude do nádob občany odkládán v uzavíratelných plastových lahvích.

Další informace na webu tridimolej.cz.

Proč je vlastně užitečné olej třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože kromě vody přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva.

Další informace v přiloženém letáku ZDE.