Aktuálně

Přechodná organizace dopravy - Uzávěra ul. "stará" Hlučínská
27 9 2022

Přechodná organizace dopravy - Uzávěra ul. "stará" Hlučínská

Z důvodu odstranění havarijního stavu zatrubněného Petřkovického potoka, který vede pod silnicí stará Hlučínská, dojde pravděpodobně od 3. 10. 2022 ke změně v organizaci dopravy.

Předpokládaný termín realizace oprav je od 3.10. 2022 do 31.1. 2023.

(uzavírka ul. Hlučínské 3.10. - 31.12. 2022)

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - PODZIM 2022
24 9 2022

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD - PODZIM 2022

Na podzim bude přistaveno 10 ks těchto kontejnerů, a to ve čtvrtek 29. září 2022 (do 14.00 hod). Odvezeny budou v pátek 30. září 2022 v ranních hodinách.

Tyto kontejnery slouží na svoz odložených velkých věcí z domácností, které nelze umístit do běžných popelových nádob. Do těchto kontejnerů se nesmí umisťovat zemina z výkopu, stavební suť, větve, tráva, nebezpečný odpad (např. eternit atd.).

Přerušení dodávky elektrické energie 3.10. a 5.10. 2022
15 9 2022

Přerušení dodávky elektrické energie 3.10. a 5.10. 2022

Dne 3.10. a 5.10. 2022 dojde k přerušení dodávky elektrické energie na ulicích Včelařská, Šilheřovická, Podbělová, K Černavám, Neukončená, Rozdělená, Na Landeku a částečně ulice Koblovská a Jahodová.

Podrobnosti v letáku a na mapce ZDE a ZDE.

8. ročník POCHODU OKOLO PETŘKOVIC
5 9 2022

8. ročník POCHODU OKOLO PETŘKOVIC

 V sobotu dne 17.9.2022 se v areálu hostince "Staré nádraží" na ulici K Černavám uskuteční 8. ročník POCHODU OKOLO PETŘKOVIC.  
Více v letáku  ZDE.

Očkování psů proti vzteklině 2022
26 8 2022

Očkování psů proti vzteklině 2022

Upozorňujeme občany Petřkovic, že ve čtvrtek dne 8. září 2022 od 08:00 do 08:30 hodin proběhne na parkovišti za tržnicí v centru Petřkovic pravidelné očkování psů proti vzteklině.

Mladí hasiči uklízí přírodu
26 8 2022

Mladí hasiči uklízí přírodu

Mladí hasiči z Petřkovic budou v sobotu 3.9.2022 uklízet přírodu.
Můžete se připojit!

Podrobnosti v letáku  ZDE.

Letní posezení se zahrádkáři
19 7 2022

Letní posezení se zahrádkáři

Základní organizace  Českého zahrádkářského svazu Petřkovice zve na tradiční Letní posezení, které se koná v sobotu 6. 8. 2022 od 15:00 hod. v areálu Hostince Staré nádraží.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Dopravní omezení v centru Petřkovic
12 7 2022

Dopravní omezení v centru Petřkovic

Od středy 13. července 2022 od 8.00 hod. je zastávka linky 56 "Petřkovice, náměstí" (směr Ostrava) přesunuta ve směru jízdy na autobusovou zastávku linky 52 "Petřkovice, lékárna".
Současně je jízdní pruh na silnici "stará Hlučínská" ve směru na Ostravu, v délce cca 350 m, zúžen o cca 1,5 m.

Důvodem těchto dopravních opatření je havarijní stav zatrubnění Petřkovického potoka, který se v těchto místech pod vozovkou nachází.

Rekonstrukce tohoto zatrubnění by měla začít na podzim tohoto roku.

Děkujeme za pochopení.

Fotbalový turnaj "FC BANA"
21 6 2022

Fotbalový turnaj "FC BANA"

V sobotu 25. 6. 2022 od 9:00 hod. proběhne na hřišti „FC BANA“ (za hostincem Staré nádraží) již 10. ročník fotbalového turnaje, který bude zakončen „penaltovým rozstřelem“ pro neregistrované sportovně založené občany.
Další info v letáku ZDE.

Den dětí s IZS
16 6 2022

Den dětí s IZS

Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice zve na akci Den dětí s IZS, která se bude konat v pátek 24.6. 2022 od 14 do 18 hod v areálu restaurace Staré nádraží a na přilehlých pozemcích.

K vidění bude technika hasičů, Policie ČR, Městské policie a další.

Podrobnosti v letáku ZDE.

plošná deratizace kanalizační sítě
14 6 2022

plošná deratizace kanalizační sítě

V letošním roce bude provádět společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. I. etapu plošné deratizace kanalizace pro veřejnou potřebu v majetku Statutárního města Ostrava.
Práce budou probíhat v období 30.5.2022 - 31.8.2022.
Plošnou deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů - revizních šachtic, pro OVaK a.s. e zajišťuje společnost GRATTIS spol. s r.o.
Výběr lokalit vychází z jejich dlouhodobého plánu deratizace na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také jejich interní zkušenosti.

V Ostravě - Petřkovicích se to týká 1102 revizních šachet.

Pracovníci společnosti GRATTIS spol. s r.o. již v současné době deratizaci provádějí. Jedná se o dvojice pracovníků, kteří postupně otevírají šachty a kladou návnady.

 

Petřkovický guláš 2022
2 6 2022

Petřkovický guláš 2022

Místní organizace seniorů pořádá v sobotu 18.června 2022 již 3. ročník akce Petřkovický guláš.

Podrobnosti v letáku ZDE. 

Honění krále 2022 ve Lhotce
24 5 2022

Honění krále 2022 ve Lhotce

Městský obvod Ostrava-Lhotka pořádá v sobotu 4. června 2022 v součinnosti s Jízdním oddílem městské policie Ostrava lidovou slavnost HONĚNÍ KRÁLE.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Landek Cup 2022
18 5 2022

Landek Cup 2022

FC ODRA Petřkovice pořádá 12. ročník mezinárodního fotbalového turnaje starších přípravek - U 11 s názvem LANDEK CUP 2022.

Akce se koná v sobotu a v neděli 4. a 5. června 2022 na fotbalovém hřišti v Ostravě-Petřkovicích, pod záštitou starosty Petřkovic Ivo Mikulici.

Plakát k akci ZDE.

Koncert ZUŠ
18 5 2022

Koncert ZUŠ

Základní umělecká škola v Petřkovicích zve příznivce hudby na vystoupení učitelů s přáteli, který se koná ve čtvrtek 2.6. 2022.

Podrobnosti v letáku ZDE.

Zvláštní zápis do MŠ
17 5 2022

Zvláštní zápis do MŠ

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhne ve dnech 6. a 7. června 2022.

Zvláštní zápis je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině!!!

Více informací v letáku ZDE. 

Přijímací řízení ZUŠ
5 5 2022

Přijímací řízení ZUŠ

Přijímací řízení Základní umělecké školy v Petřkovicích se koná ve dnech 24.5 až 8.6. 2022.

Více v letáku ZDE.

Restaurace v kulturním domě otevřena od 1. března 2022
14 4 2022

Restaurace v kulturním domě otevřena od 1. března 2022

Dne 1. března 2022 byl zahájen provoz v Restauraci v Kulturním domě v Petřkovicích.

Otevřeno má denně, v poledne se podává MENU, výběr ze 4 jídel, nebo je možno si vybrat ze stálého jídelního lístku.

Velikonoční svoz odpadu
13 4 2022

Velikonoční svoz odpadu

Na Velký pátek, tedy 15. dubna, bude svoz odpadu v Ostravě pokračovat podle běžného harmonogramu jako ve všední den. Změna se týká pouze Velikonočního pondělí, kdy má většina svozových osádek volno.

V týdnu od 18. do 24. dubna pak bude svoz odpadu posunut o jeden den, tedy z pondělí na úterý a tak dále. V dalším týdnu se vše opět vrátí k normálu.

Tato změna se týká i svozu bioodpadu. Přesný termín aktuálního svozu bioodpadu mohou Ostravané kdykoli vyhledat na webu OZO Ostrava v sekci Zeleň po zadání své adresy.

Změněn bude i provoz kompostárny a sběrných dvorů. Kompostárna v Hrušově bude na Velký pátek otevřena podle běžného pátečního harmonogramu, ale o Velikonočním pondělí bude zavřeno.

Sběrné dvory budou na Velký pátek i na Velikonoční pondělí, tedy jako vždy o státních svátcích, uzavřeny.

Zápis v MŠ v roce 2022
12 4 2022

Zápis v MŠ v roce 2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhne od 2. května do 6. května 2022.

Podrobnosti v letáku ZDE.